Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden zoals hier omschreven gelden tussen de klant en De Printerij.
Door het plaatsen van een bestelling, éénder welke aard, gaat de klant automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden.

Herroepingsrecht
De Wet inzake marktprijzen en consumentenbescherming voorziet een periode van 14 dagen in welke de consument van zijn of haar aankoop kan afzien. Echter, indien de klant wil afzien van zijn bestelling in het geval de drukopdracht reeds in productie is, zal een forfait van 50 % van de bestelling aangerekend worden. Indien de opdracht nog niet in productie is, kan de klant kosteloos afzien van de bestelling. 
 
Verantwoordelijkheid van de klant
De klant dient er zich van te vergewissen dat de te drukken bestanden die hij of zij  per bestelling doorgeeft drukklaar zijn. Zaken zoals resolutie, ingesloten lettertypes, kleurruimte en voldoende afloop dienen conform de standaard te zijn en vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant.  De klant krijgt alvorens de drukopdracht gestart wordt eerst nog een digitale proef te zien, waarbij deze, indien er iets schort aan het te drukken bestand, dit nog kan aanpassen.

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid Van De Printerij kan nooit verder reiken dan het door de klant bestelde bedrag. 

Kleuren
De Printerij besteed veel zorg aan de kwaliteit van het drukwerk. Het is echter mogelijk dat er kleine afwijkingen, binnen norm, in kleur kunnen zijn. Wij streven er echter steeds naar zo exact mogelijk te werk te gaan en beoordelen elke drukopdracht met een eerste testdruk en sturen bij waar nodig. 

Levering
De Printerij hanteert een standaard leveringstermijn van 3 à 4 werkdagen. De klant kan indien gewenst opteren voor een spoedlevering, waarbij deze de bestelling de volgende werkdag zal ontvangen indien deze de te drukken bestanden voor 13.00u ontvangen zijn door onze diensten. Voor de verzending werken we uitsluitend samen met BPOST. 98,5 % van onze klanten kreeg de volgende werkdag hun bestelling aangeboden. Het is echter altijd mogelijk dat er vertraging opgelopen wordt bij BPOST waar wij niet aansprakelijk voor gesteld kunnen worden. Desgevallend trachten wij via de track en trace code te achterhalen waar uw zending zich bevindt en wanneer u deze kan verwachten.
 
Overmacht
De Printerij kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van overmacht. Hieronder vallen stakingen bij leveranciers en post bedrijven, stockbreuken bij leveranciers, natuurrampen en vergelijkbare situaties.


Privacy
Uw gegevens worden nooit aan derden meegedeeld of doorverkocht. 

Juridische bevoegdheid
In geval van geschillen en onverenigbaarheid zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd. Hierop is het Belgisch Recht van toepassing.